Převod videokazet VHS na DVD, nebo jiná média.

p. Šilhavý, Ostrava

Tel. 603 520 120